ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDOSYS is part of the System.Web.Mail namespace and is installed by default on Windows 2000 and Windows XP platforms. It replaces CDONTS for sending SMTP email messages and can be used with our IIS 6 and IIS 7 Windows hosting accounts. The following code sample demonstrates how to create, format, and send email.

The server relay-hosting.secureserver.net is used to send email from your hosted domain. You must populate the SmtpMail object's SmtpServer property with this value. Our shared hosting servers allow for email attachments up to 30 MB.

// language -- C#
// import namespace
using System.Web.Mail;

private void SendEmail()
{
   const string SERVER = "relay-hosting.secureserver.net";
   MailMessage oMail = new System.Web.Mail.MailMessage();
   oMail.From = "emailaddress@domainname";
   oMail.To = "emailaddress@domainname";
   oMail.Subject = "Test email subject";
   oMail.BodyFormat = MailFormat.Html; // enumeration
   oMail.Priority = MailPriority.High; // enumeration
   oMail.Body = "Sent at: " + DateTime.Now;
   SmtpMail.SmtpServer = SERVER;
   SmtpMail.Send(oMail);
   oMail = null; // free up resources
}

For more information about CDOSYS, see MSDN.

Warning: Our mail server will not send email containing a "From:" header entry of aol, gmail, yahoo, hotmail, live, aim, or msn.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ