ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Chase Paymentech

Chase Paymentech® is an automated credit card payment gateway that integrates with your existing Quick Shopping Cart account, allowing you to accept credit card payments through your storefront.

Note: You must have an SSL certificate attached to your account to use this payment gateway and accept credit cards online. For information on obtaining an SSL certificate, see Requesting Your SSL Certificate.

To use Chase Paymentech, you need a Chase account. Connect your Quick Shopping Cart account to your Chase account, and you are ready to accept credit card payments.

When customers use a credit card to make purchases from your store, payments are pre-authorized. However, you must manually accept the payments by clicking Capture Funds on the Order Detail page.

For more information, see Working with Chase Paymentech.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ