ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Eudora with my email

You can always use Workspace Webmail to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through Eudora®, add an account with the settings outlined below.

BEFORE YOU START: To set up Eudora with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use Eudora® with Your Email

  1. In Eudora, either from the Tools menu, click Options (for Windows®) or from the Special menu, click Settings (for Mac®).
  2. Click Getting Started, and complete the fields.
  3. Check Allow authentication, and then click OK.
For information on using Eudora to send and receive email, see Eudora Online Tutorials

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Eudora® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ