ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Excel to assign images to your products

After you've added products to your catalog in Quick Shopping Cart®, you can assign images from your Media Gallery to products using the Microsoft Excel® Product Images Template. To assign the images, you need to first upload images to your Media Gallery.

To Download the Excel Spreadsheet Template

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. Click Product Images.
 6. Click Export, and then specify where you want to download the file.

Editing the Excel Spreadsheet Template

Use this spreadsheet to assign images from your Media Gallery to products in your catalog. Labeling the image with the product SKU or product title makes assignment easier.

Note: To add, delete or modify products you must use the Products spreadsheet.

Part Number — The unique identifier for this product. This field is required and cannot be edited.

Product Title — The product name. This field is required and cannot be edited.

Thumbnail — The file name for the thumbnail image in the Media Gallery.

Standard — The file name for the standard image in the Media Gallery.

Zoom — The file name for the zoom image in the Media Gallery.

Importing the Excel Spreadsheet Template into Quick Shopping Cart

After you have made edits, you need to import the spreadsheet to update your store.

To import the Excel Spreadsheet

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. Click Product Images.
 6. Click Import and in the Upload Images window, click Browse to locate and open the file.
 7. Click Upload.

You must publish your site for the storefront to reflect your changes.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ