ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Get Found's Business Categories

Your Get Found Profile ensures that your business information appears on all the major search engines, social media and top local sites. The Primary Category and Other Categories fields help Get Found identify the most appropriate ways to list your information.

Get Found Profile section

Get Found's extensive categories list includes more than 2,600 different types of businesses. To make those listings easy to use, Get Found quickly begins searching for related business types as you enter text in the Primary Category field. Based on that information, when you then enter text in the Other Categories field, Get Found lists additional businesses closely related to your own. (Whenever you choose a subcategory, its primary and related "parent" categories are added automatically.)

Type into the Primary Category field and then the Other Categories field

If you prefer a more hands-on method, you can open this plain text file, which will appear in a new window in your web browser. You will find it easiest to use your browsers's Find feature to search the file's 2,600-plus entries since the list is not alphabetical.

Note: Whether Menu Lists or Price Lists displays in the left-hand toolbar depends on the category you choose when creating your Profile. If you choose Restaurants as your Primary Category, the toolbar displays Menu Lists. If you choose a service-oriented business, Price Lists displays.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ