ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Using grid and guides

When designing pages, turning on the Grid/Guides can help you better align site elements. You also can set them to snap-align with other items on the page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Edit Site.
  4. Click the three-bar icon (Manage Settings) in top right corner, and then select Grid/Guides.
  5. Click either Small Grid or Large Grid.
  6. (Optional) Check the Snap to other elements checkbox to also have elements you drag on the page snap to align with other elements.
  7. Click Save.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ