ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Using .htpasswd With Your Linux Shared Hosting Account

To protect a directory in your hosting account with a password, in that directory, create an .htaccess file that contains the following:

AuthUserFile /yourabsolutehostingpath/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "EnterPassword"
AuthType Basic

require valid-user

Where /yourabsolutehostingpath is your hosting account's absolute hosting path. For more information, see Find your absolute path.

The AuthUserFile describes where the Web server looks for the .htpasswd file. The .htpasswd file contains a list of users who have access to a protected directory and their hashed passwords. There are a number of tools available online to create .htpasswd files.

Note: Our servers are configured to prevent the downloading of both .htaccess and .htpasswd files.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ