ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Using keyboard commands

Website Builder version 7 has several keyboard combinations to help speed up your workflow and website building process. Don't worry — all of these options are easily reversed with the Undo button or another keyboard option (see below).

You can use the following combinations:

 • Align Top Items: Select multiple items (images and/or text) and click CTRL+UP ARROW
 • Align Bottom Items: Select multiple items (images and/or text) and click CTRL+DOWN ARROW
 • Align Right Items: Select multiple items and press CTRL+RIGHT ARROW
 • Alight Left Items: Select multiple items and press CTRL+LEFT ARROW
 • Copy Page Content to Another Page: Select one or more elements, click CTRL+C, change page and then click CTRL+V
 • Pixel by Pixel Movements: Select elements, click UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROW key to move an item by one pixel
 • Block Movements: Select elements, hold SHIFT and press UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROW key to move by one block
 • Undo: Performs undo as if you’re clicking the Undo button on the page by clicking CTRL+Z
 • Redo: Performs redo as if you’re clicking the Redo button on the page by clicking CTRL+Y
 • Open Widget Settings: Click once on a widget to open the Context menu, and double-click on the widget to open the Settings menu
 • Select Multiple Items: Click and drag a box around the items you want selected or hold down CTRL and click each item you want selected
 • Delete Multiple Item: Select the items you want to delete and press the DELETE key or BACKSPACE key
 • Save: Press CTRL+S

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ