ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using keyboard shortcuts in webmail

There are several keyboard shortcuts available in Web-Based Email to make everyday tasks such as sending, replying, and composing email easier and faster.

To Use Shortcut Keys

  1. Open Web-Based Email.
  2. Hover over the Settings drop-down menu, and then select Display Settings.
  3. Click the Other tab.
  4. Shortcut keys are enabled by default. To disable shortcut keys, uncheck the box next to Enable shortcut keys. Check the box to re-enable the shortcuts.
  5. Click OK.

Here is a list of the keyboard shortcuts and what they do:

Action Shortcut Keys Description
Open new message Enter Opens selected message
Send CTRL (PC) or CMD (Mac) + Enter Sends message from the composer
Return to message list l Refreshes the page and returns to the previous message list
Reply r Replies to message sender
Reply All a Replies to all message recipients
Forward f Forwards a message
Compose c Opens a new message in the Compose window
Mark as Read Shift + r Marks your message as "read"
Mark as Unread Shift + u Marks your message as "unread"
Flag g Flags message
Clear Flag Shift + g Clears flags
Search s Opens the Search page
Print p Prints selected messages
Save as Draft CTRL (PC) or CMD (Mac) + s In the composer, saves message to the draft folder
Save as Template CTRL (PC) or CMD (Mac) + Shift + m Saves message to the Templates folder
Select next email Down arrow or j Selects the next email in the message list
Select previous email Up arrow or k Selects the previous email in the message list
Delete email Delete or Backspace Deletes the selected emails
Select All CTRL (PC) or CMD (Mac) + a Selects all emails in the current message list
Deselect Email Esc Deselects all selected emails in the current message list
Expand/Collapse Tilde (Shift + `/~) Expands or collapses preview pane

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ