ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using LinkShare

LinkShare™ is a full-service online marketing solution that assists you with Search (SEM), Lead Generation, and Affiliate Marketing. You can use LinkShare with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage your search marketing investments, direct your lead generation campaigns, and to establish and expand your affiliate marketing program.

When you sign up with LinkShare, you will work closely with a specific representative to establish a specific solution based on your business' needs and expectations. After setting up LinkShare, you can use the Total Sales By Source Codes report to obtain information about completed orders that originated from a LinkShare affiliate marketer.

Note: Canceling or refunding an order in Quick Shopping Cart that originally generated a commission to LinkShare will accordingly send a commission cancellation notification to LinkShare. However, LinkShare has a 90-day time limit for canceling orders. We send the cancellation regardless of the time limit, but we cant guarantee LinkShare will process outside the time limit.

For more information, see Working with LinkShare.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ