ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Microsoft Entourage with Your Email

You can always use Web-Based Email to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through Microsoft Entourage®, add an account with the settings outlined below.

Here's the Lowdown: You can configure Microsoft Entourage 2004 to access the email messages on your email account using POP or IMAP. While exact steps may differ from version to version, these settings are similar in other versions of Microsoft Entourage.

BEFORE YOU START: To set up Microsoft Entourage with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, go to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use Microsoft Entourage with Your Email

 1. Open Microsoft Entourage.
 2. From the Tools menu, select Accounts.
 3. Click New.
 4. If the Account Setup Assistant window opens, click Configure account manually.
 5. In the Account Type section, select IMAP or POP, and click OK.

 6. In the Edit Account window, enter the following information:
  Account name
  An identifier for your account such as My Mail, Work, or Home
  Name
  The name to be shown on your email
  Email address
  Your full email address
 7. Complete the Receiving mail fields.
  Account ID
  Your email address
  POP/IMAP Server
  Your IMAP or POP host settings
  Password
  Your email account password
 8. Select Click here for advanced receiving options, make the following changes, and then click OK:
  (Optional) This IMAP/POP service requires a secure connection (SSL)
  Select to enable
  Override default IMAP/POP port
  Select to enable
  POP/IMAP Port
  IMAP without SSL - 143
  IMAP with SSL - 993
  POP without SSL - 110
  POP with SSL - 995
 9. In the Sending mail section, enter your SMTP Server.
 10. Select Click here for more advanced sending options and make the following changes:
  (Optional) SMTP server requires secure connection (SSL)
  Select to enable
  Override default SMTP port
  Select to enable
  SMTP Port
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  SMTP server requires authentication
  Select to enable
  Use same settings as receiving mail server
  Select to enable
 11. Click OK.

  For information on setting up Microsoft Entourage, see How to Set up an IMAP E-mail Account in Entourage or How to Set up a POP E-mail Account in Entourage.

  Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Entourage® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ