ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Microsoft Outlook Express with Your Email

You can always use Workspace Webmail to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through Microsoft Outlook Express®, add an account with the settings outlined below.

BEFORE YOU START: To set up Outlook Express with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use Microsoft Outlook Express with Your Email

 1. In Microsoft Outlook Express, select Tools, and then click Accounts.
 2. On the Internet Accounts window, click the Mail tab, then click Add. Select Mail... from the list.
 3. On the Internet Connect Wizard window, in the Display name field, enter the name to be displayed on your email, and then click Next.
 4. In the E-mail address field, enter your email address, and then click Next.
 5. On the E-mail Server Names window, from the My incoming mail server is a list, select either IMAP or POP3.
 6. Select either IMAP or POP3 for your Account Type. Use these settings for your incoming and outgoing servers, depending on the type of email you have:
  POP3
  Incoming mail server pop.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
  IMAP
  Incoming mail server imap.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
 7. In the Account name and Password fields, enter your email address and password, and then click Next.
  Warning: Do not select Log on using Secure Password Authentication. We do not support SPA.
 8. Click Finish.
 9. On the Internet Accounts wizard, select the account you just created, and then click Properties.
 10. In the Properties window, click the Servers tab, and then select My server requires authentication. Ensure Use same settings as my incoming mail server is selected.
 11. Click the Advanced tab.
  • Outgoing Server Settings
   Port
   Without SSL - One of the following: 80, 3535
   With SSL - 465
   (Optional) This server requires an encrypted connection (SSL)
   Select to enable.
  • Incoming Server Settings
   Port
   IMAP without SSL - 143
   IMAP with SSL - 993
   POP without SSL - 110
   For POP with SSL - 995
   (Optional) This server requires an encrypted connection (SSL)
   Select to enable.
 12. Click OK.

You can also refer to the provider's help documentation: www.microsoft.com.


Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Outlook® Express is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ