ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Mobile Mail on your phone

Mobile Mail is a simplified webmail interface that you can use on your phone's web browser.

To access Mobile Mail, log in at mobilemail.secureserver.net, or mobilemail.yourdomain.

Note: If your domain is mollysbarkandwine.com, then you can log into Mobile Mail at mobilemail.mollysbarkandwine.com

Mobile Mail provides many of the same functions as regular webmail:

  • To compose emails, tap .
  • To delete emails, select the emails, and then tap .
  • To reply to or forward emails, open the messages, and then tap . From the Reply toolbar, tap Reply, Reply All, or Forward. A compose window displays. Complete your message, and then tap Send.
  • To view email folders, tap .
  • To move emails to different folders, select the emails, tap , select the new folder, and then tap OK.
  • To download attachments, open the message with the attachment, tap Details, and tap the title of each attachment you want to download.
  • To manage spam settings, tap More, tap Settings, and then tap Spam Filtering.
  • To view the Workspace Calendar associated with your Web-Based Email account, scroll to the top of your screen, and then tap Calendar.

Note: There is a Basic Mobile display, and a Rich Mobile display. If Mobile Mail seems slow, tap the link at the bottom of the page, to switch views.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ