ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Using personalization tags or mail merge tags

Personalization tags are like Mail Merge tags. They're codes you insert into your emails to personalize your newsletter for each contact in your subscribers list.

So if you want to greet each contact in your subscribers by first name, for example, you would use a personalization tag such as Dear (firstname).

To Add Personalization Tags or Mail Merge Tags to your Emails

To get this: Type this:
First Name (firstname)
Last Name (lastname)
Company/Organization (company)
Email Address (email)
City (city)
State (state)

Custom fields are always welcome! The personalization tags work for any custom field included your subscriber details. If you're not certain what custom fields are available to personalize, export your All list. Any header in the export file will personalize if placed within parenthesis, such as:

(custom_field_here).

Using A Fallback Parameter:

If you don't have the first name or other information for everyone, you might want to display something instead of leaving it blank. So use the "fallback" parameter as shown in the example below:

Dear (firstname,fallback=Customer),

From Email Address Personalization Tags:

It is also possible to add a personalization tag to the From Address field when sending a mailing. Just make sure to include a valid fallback email, like:

(some_custom_field,fallback=test@example.com) here's an example of a personalization, or mail merge tag to personalise the

Keep in mind, without a valid fallback email, will not send the mailing!

Related Topics:

More Text Module Tools
Creating A Table Of Contents
Can I Use HTML Tags?
Can I Create A Custom HTML Email Newsletter?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ