ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using reading panes

When you turn on reading panes in Workspace Webmail 6, you can simultaneously view your list of emails and the content of a message you select. Within reading panes, you can also apply the usual actions, such as replying to, forwarding, or deleting messages. If you prefer not to use a reading pane, you can turn off this option and view your messages on a full screen.


  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click the Layout icon, and then select where you'd like the reading pane to display. To display no reading pane, select Turn off reading pane.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ