ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using ShareASale

ShareASale™ is a full-service online marketing solution that assists you with Search (SEM), Lead Generation, and Affiliate Marketing. You can use ShareASale with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage your search marketing investments, direct your lead generation campaigns, and to establish and expand your affiliate marketing program.

When you sign up withShareASale, you will work closely with a specific representative to establish a specific solution based on your business' needs and expectations. After setting up ShareASale account, you can use the Total Sales By Source Codes report to obtain information about completed orders that originated from a Share-A-Sale affiliate marketer.

Note: Canceling or refunding an order in Quick Shopping Cart that originally generated a commission to ShareASale sends a commission cancellation notification to ShareASale. ShareASale Commission payments become final on the 20th of each month. If an order is canceled, the commission can be refunded if the cancellation occurs before the 20th of the month following the original sale date.

For more information, see Working with ShareASale.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ