ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Site Analytics Real-Time Stats in Website Builder

Integrating Site Analytics with Website Builder provides detailed information about your website's traffic. Access this information from http://coolexample.com/stats (replace coolexample.com with your Website Builder domain name).

Real-time stats updates your Site Analytics reports instantaneously by using JavaScript found in Site Analytics. To locate the JavaScript, see Enabling Real Time Stats in Site Analytics.

To Use Site Analytics Real-Time Stats in Website Builder

  1. Log in to your Website Builder account.
  2. From the Design menu, select Launch Page Designer.
  3. Select the footer content block.
  4. From the Insert tab, select Script.
  5. Delete the example content and paste your real-time stats JavaScript.

    NOTE: The real-time stats JavaScript includes a tag — do not include these tags only the scripting between them.

  6. Click OK.

You must re-publish your website for the changes to take effect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ