ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using templates to update your product catalog

Quick Shopping Cart® lets you use Microsoft® Excel® spreadsheet templates to add, modify, and delete products in your catalog. You must first download a template. If you already have products in your catalog, you can export your existing catalog to Excel. You cannot use another Excel spreadsheet or file format to upload products.

Downloading a Template for Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart lets you download an Excel spreadsheet you can use to edit your product catalog.

To Download a Template for Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. From the Products tab, click Download, and then select one of the following:
  • Full — Displays all product information that you can update.
  • Quick — Displays only the required fields to perform an update, as well as the products' categories.

  Note: If you select the Quick option, you must use that template for both the import and export. For example, you cannot export a quick template, and then import that quick template using the Full import feature.

 6. Select whether to open or save the Excel file, and then click OK.

Editing a Template for Quick Shopping Cart

Edit the template spreadsheet to update your product catalog. You can also add new products or remove existing products.

Note: You cannot add products that already exist.

To Edit a Template for Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. From the Products tab, click Export, and then select one of the following:
  • Full — Displays all product information that you can update.
  • Quick — Displays only the required fields to perform an update, as well as the products' categories.
 6. Select whether to open or save the Excel file, and then click OK.
 7. Depending on whether you selected Full or Quick, on the Excel spreadsheet you can edit these fields:
  • Action — Options are Add, Modify, or Delete.
  • Part Number — The product's part number. This number must be unique from all products.
  • Manufacturer Name — The name of the product's manufacturer. The listed manufacturers are the ones you set up in your catalog.
  • Title — The title of the product as it appears in your catalog.
  • Short Description — A brief description of the product for the product preview.
  • Long Description — A detailed description of the product for the product details page.
  • Category — The category with which you want to associate the product. The listed categories are those you set up in your catalog.

   Note: When modifying a product, you cannot change the Category associated with it. If you need to make changes to categories including associating products, Export a template from the Category Assignments tab.

  • Cost — The amount the product cost you to purchase.
  • List Price — The amount you are charging for the product.
  • Shipping — Shipping for the product.
  • Weight — The product's weight.
  • Length — The product's length.
  • Width — The product's width.
  • Height — The product's height.
  • Featured — Featured products appear on the main category page.
  • Hide — Hidden products no longer display on the storefront.
  • Inventoried — Inventoried products are in stock and will ship immediately.
  • Allow Backorder — Users can backorder product when the inventory runs out.
  • Inventory Quantity — The number of products you have to sell.
  • Inventory Threshold — The number of products remaining at which you want to be notified of quantity remaining.
  • Ships In Own Package — The product ships in its own package.
 8. Save the template.

Importing a Template for Quick Shopping Cart

After you have made edits, you need to import the spreadsheet to update your store.

To Import a Template for Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. Click Import, and then select either Full or Quick, matching the type of template that you downloaded earlier.
 6. Click Browse to locate and open the file, and then click Import.
 7. Publish your site for the storefront to reflect your changes.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ