ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Using the Compare Stats tool

In the top, right corner of the Campaigns page, you'll notice the Compare button. If you're trying to measure the effectiveness of different campaign types, or other differences between mailings like subject titles, use Compare to view the data. This is a great tool to use for any A/B testing that you want to do.

Compare stats:

  1. To select the campaigns you'd like to compare, check the boxes next to the tiny thumbnails on the right sidebar of the Campaigns page.
  2. Click the Compare button.
  3. GoDaddy Email Marketing plots the stats for all of the campaigns selected, in a bar graph display, on the next page.
  4. You can view any of the mailing statistics metrics, and see how each campaign compares to the other. Just choose your desired metric from the tabs, along the bottom of the bar graph.

Scaled, Percent, or Number View

The default display is in Scaled View. This plots all stats scaled to 100%. So you can compare the types of stats equally between all three campaigns, regardless of whether they were sent to the same amount of people.

There are two other compare stats views available, that you can use to slice the data in different ways.

You can click on the % button at the top to view the stats displayed in Percent View. This view compares the percentages of all stats to each other. So a campaign with a 100% engagement rate would exceed other compared mailings, even if it was sent to the smallest number of contacts.

The No. button will display the Actual Number View. Here we're comparing the actual number of contacts that viewed, engaged, bounced, etc. So a campaign sent to the most people will overtake the display as the largest bar on the graph.

You can click through all of the tabs of the different metrics, to compare any stat type between the campaigns: accepted, bounced, viewed, engaged, shared, growth, forwards, and marked as spam.

Related Topics:

Can You Explain All Of The Stat Types?
Can I Create A List From Stats?
How Do I View Stats For Just One Mailing?
What Is The Suppressed List?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ