ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using the Email Setup Wizard

From the Workspace Control Center or the Email Setup Center, you can use the Email Setup Wizard to quickly and easily set up your email account to work with your mobile device or desktop email client.

To Use the Email Setup Wizard

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Workspace Email.
 3. Select Email Setup Center and click Get Started. The Email Setup Wizard will open to help guide you through the process.
 4. Select if you want to set up a Mobile Device or Desktop Client for your email.
 5. If you selected Mobile Device, on the Mobile Device Setup page:
  1. From the Choose an account list, select the email account you want to set up.
  2. From the Choose a mobile device list, select the type of mobile device you are using.
  3. Click Next.
  4. On the Setup page for the device you selected, follow the instructions to set up email on your mobile device.
  5. Optional: To print the setup instructions, click the Print instructions icon. Or, to email the setup instructions, click the Email instructions icon, enter an email address in the To field, and then click Send.
 6. Click OK.
 7. If you selected Desktop Client, on the Desktop Client Setup page:
  1. From the Choose an account list, select the email account you want to set up.
  2. From the Desktop Client list, select the desktop email client you are using.
  3. Click Next.
  4. On the Setup page for the email client you selected, follow the instructions to set up email.
 8. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ