เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การใช้องค์กรที่ออกสิทธิ์สำหรับ SSL ของคุณ

คุณสามารถเลือก GoDaddy หรือ Starfield Technologies เป็นองค์กรที่ออกใบรับรองเมื่อซื้อ SSL Certificate ใหม่ต่ออายุใบรับรอง SSL ด้วยตนเองหรือรีคีย์ใบรับรอง SSL

หมายเหตุ: Site Seals ที่แสดงด้านล่างใช้สำหรับใบรับรองใหม่เท่านั้น ใบรับรองที่มีอยู่จะแสดง Site Seals เดิม

ตราประทับเว็บไซต์ GoDaddy


ตราประทับเว็บไซต์ Starfield Technologies