ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using the Workspace Email Homepage

Here's the Lowdown: From your Homepage you can view new messages and upcoming Calendar events, search for a domain, or read your favorite RSS feed. You can add the following widgets to help you manage your accounts, check the weather, keep up with news, and more.

New Messages
Displays a list of your unread messages.
Calendar
Displays dates and events in your calendar. If you do not have a calendar, you can purchase one by clicking Add a Personal Calendar.
Online Storage
Allows you to manage your Online Storage. If you do not have an Online Storage account, you can purchase one by clicking Add Online Storage.
Domain Search
Search for available domains.
Bob Parsons TV
Displays video blogs from Bob Parsons on company news and more.
What's New
Displays a list of new updates to Web-Based Email.
The Weather Channel®
Displays your local weather forecast.
Top Stories by Feedzilla
Lists popular news stories right on your Homepage.
Life Style News by Feedzilla
Updates your Homepage with the latest Life Style stories.
Sports by Feedzilla
Receive updates on sports news straight from your Homepage.
Technology News by Feedzilla
Displays articles about the latest developments with this Technology feed.
Internet News by Feedzilla
Displays the most popular Internet-related news stories.

To Set the Homepage as Your Start Page

  1. Log in to Web-Based Email.
  2. Click Homepage.
  3. Select Set as start page.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ