ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Zend Guard Loader in Web & Classic Hosting

You can use Zend Guard Loader, a free application, to decode your website's Zend files if you use PHP 5.6 or earlier on your Linux hosting account. Zend Guard Loader does not support PHP 7.0 or later. For more information, see View or change your PHP version in Web & Classic hosting.

Note: If you use any version of PHP prior to 5.3 (for example, 5.2), you must use Zend Optimizer to decode your Zend files. For more information, see Using Zend Optimizer in Web & Classic hosting.

Warning: Our Web/Classic accounts do not support Zend Guard 6.0. Currently, we only support Zend Guard 5.5.0.

To enable Zend Guard Loader, you must either modify or create a PHP initialization file (more info) that includes the following code at the beginning:

apc.enabled=0
[Zend]
zend_extension="/usr/local/Zend/lib/Guard-5.5.0/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so"

The line apc.enabled=0 disables APC, which you must do to you Zend Guard on our hosting accounts.

Warning: We strongly suggest not using Zend Guard unless you know your files are encoded for PHP 5.6 or earlier. Files encoded with older versions of Zend Guard will not run under these versions of PHP, and trying to decode those files on your hosting account can corrupt them.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ