ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using Zend Optimizer in Web & Classic hosting

You can use Zend Optimizer™, a free application, to decode your website's Zend files and enhance your PHP application's performance if you use PHP 5.2 or less. For more information, see View or change your PHP version in Web & Classic hosting.

Note: If you use PHP 5.3 or later, you must use Zend Guard Loader instead of Zend Optimizer. Zend Guard Loader does not support PHP 7.0 or later. For more information, see Using Zend Guard Loader in Web & Classic Hosting.

To use Zend Optimizer with our hosting accounts, you must disable APC. For more information, see Disabling APC on Your Hosting Account.

To enable Zend Optimizer on your hosting account, you must either modify or create a php5.ini file. The file you create or modify must include the following code in the first line of your file:

[Zend]
zend_optimizer.optimization_level=15
zend_extension_manager.optimizer=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
zend_extension_manager.optimizer_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.3.3/ZendExtensionManager.so
zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3/ZendExtensionManager_TS.so
Warning: Zend Optimizer might corrupt files encoded for Zend Guard Loader and PHP 5.3

Note: We recommend backing up your php5.ini file before modifying it.

For more information, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ