ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Verify my business information for Get Found

After you purchase Get Found, we'll ask you to prove you're affiliated with the business by providing one of these items:

 • a business phone number
 • a business email address matching your domain
 • a document displaying your business name and address

Verification ensures that you're authorized to claim and publish information for your business listings, protecting your business and our partners from unauthorized information.

Required: All Get Found customers must verify their business information before their listings can be published on partner sites. Until you verify your business, you won't be able to publish your business information.

Options to Verify Your Business with Get Found

When you're prompted to verify your business in Get Found, you may do so by email, phone, or document.

Verifying by Phone (Required for New Businesses)

To verify your business information by phone, you must be able to accept phone calls at the phone number listed in your Get Found account.

 1. Select the Phone option as the verification method on the Get Found Welcome page. We'll make an automated call to the Business phone number on file for your business, and we'll provide a 4-digit code when you answer the call.
 2. Enter the 4-digit code in Get Found to complete verification.

Note: If your business phone number includes an automated message, please verify by email or document instead.

Verification by Email

To complete email verification, you must have an email address that belongs to the same domain as the one Get Found has on file for the business - for example, if the domain is coolexample.com, an acceptable email address could be owner@coolexample.com. If your business email address doesn't fit this criteria (for example, the email address is coolexample@gmail.com), please verify by phone or document instead.

 1. Select the Email option as the verification method on the Get Found Welcome page.
 2. Provide an email address that contains your business’ website URL in the email extension.
 3. A verification email will be sent with a link to verify your business (check your spam folder).
 4. Click the verification link in the email to complete the verification process.

Verifying by Document

For a document to be valid for verification, it must:

 • Include a business name and address that matches the information in the Get Found account. Acceptable examples include an energy bill, phone bill, signed lease, business license or business bank account statement. If you are having issues with verification, please contact Support.
 • Be legible and not altered in any way

To Verify by Document

 1. ​​Select the Document option as the verification method on the Get Found Welcome page.
 2. Upload a suitable document for review. Our product team will review the document, which can take up to 48 hours to complete.
 3. Once your submission is verified, you will receive a confirmation email.
 4. Log back into your business account and launch Get Found.

Note: If a document is rejected, try uploading another document that meets the verification criteria or try verifying instead by email or phone.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ