ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Verify my certificate request (code & driver signing)

After you request a code or driver signing certificate, we verify your:

 • Organization's name
 • Address
 • Telephone number (which we call before issuing your certificate)

Documents to provide

To provide us this information, we require at least one of the following pieces of documentation:

 • Business license
 • Sales & Use Tax certificate (neither the number or the FEIN alone are acceptable)
 • "Doing Business As" (DBA) documentation
 • Fictitious-name documentation
 • Occupational Tax Certificate/License
 • Non-profit organization tax exemption certificate
 • Articles of Incorporation
 • Utility bill, or bank or credit card statement that displays address and phone number
 • A letter of attestation from an attorney or CPA

Note: We do not issue code or driver signing certificates to individuals; they can only be issued to organizations such as businesses.

How long does the process take?

After receiving your documentation, we process the request within 3 business days.

Need help?

If you're looking for help understanding what we need you to do next, you can find our support number in your SSL control panel. It displays on the right under the progress indicator.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ