ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Verify my domain ownership with another company

To set up your Microsoft 365 email address with a domain at another company (not with GoDaddy), you'll need to change your DNS settings twice. Once with a TXT verification record to confirm your domain ownership, and a second time with the rest of your Microsoft 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password). If you need to sign back in, select Help me fix this.

  1. Sign in to your account at the other company.
  2. Find where to add a TXT record and enter the info we show in your Email & Office Dashboard.

Help for specific companies:

Help from other companies:

Related step

  • Have GoDaddy check your TXT record by signing in to your Email & Office Dashboard and selecting I set my TXT record. Check, please! After your ownership is verified, you'll see the rest of your Microsoft 365 setup instructions. Use these to set your Microsoft 365 mail destination for your domain.

More info