ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Verify my domain ownership with eNom

To set up your Microsoft 365 email address with a domain at eNom, you'll need to change your eNom DNS settings twice. Once with a TXT verification record to verify your domain ownership, and a second time with the rest of your Microsoft 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Microsoft 365 account. If you need to sign back in, select Help me fix this.

 1. Sign in to your eNom account.
 2. In the Domains section, select My Domains.
 3. If you have multiple domain names, select the domain name you want to edit.
 4. In the Manage Domain area, select Host Records.
 5. Enter the following settings:
  • Host Name: @
  • Record Type: TXT
  • Address: The TXT value we show in your Microsoft 365 account.
 6. Select Save.

Contact eNom customer support at 1 (425) 274-4500 if you need additional help.

Related step

More info

 • Learn more from eNom.