ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Verify my SSL certificate after using a Certificate Signing Request (CSR)


Before we can issue your certificate, we're required to verify that you control the domain that you are requesting the certificate for. This ensures that a bad actor can’t get a certificate for your domain and use it to intercept your site traffic and collect your visitor’s information.

How you prove your domain control depends on if your certificate and domain are in the same GoDaddy account:

My certificate and domain are in the same GoDaddy account

You don’t need to prove that you control the domain. We do that for you with the information we already have and will let you know when the certificate is ready.

When you get an email telling you that your certificate is available, it's time to download your SSL certificate.

My domain isn't in the same GoDaddy account as my certificate

After you request your SSL, we send out two emails:

  • Verification link email – This email has a link that you can select to confirm you control the domain. It's sent to the official contact email addresses for the domain listed in the WHOIS directory. This ensures that the verification link is only available to someone with administrative access to the domain.
  • Verification process email – This email is sent to the contact email address for the account with the SSL certificate. The email has instructions on how to prove domain control. It doesn't have the link to confirm you control the domain.

If you have access to one of the WHOIS email addresses, select the link in the verification link email to verify you control the domain. This is the easiest way to prove you control the domain.

If you don't have access to the WHOIS email addresses, you need to verify domain ownership (HTML or DNS) for your SSL certificate.

The sooner you select the verification link in the email we send you, or make the DNS or HTML changes, the sooner we can issue your certificate. After you prove you control the domain, your certificate will be issued within one business day.

When you get an email telling you that your certificate is available, it's time to download your SSL certificate