ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Verify ownership for domains in another account

We want to make sure that you own the domain name you're using before we set up your account. Having you set a TXT record lets us know that you control your domain's DNS and, therefore, its ownership. We use TXT records because they have no noticeable impact on how your website works.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to Office 365 Office and Productivity, click Manage.
  3. In the warning message that displays, click Help me fix this.
  4. Choose the provider from the drop down menu, for instructions on how to add the TXT record to that DNS.
  5. After you've added the TXT record to your other DNS, click the button that says I set my TXT record. Check, please!

Next step

Once this is done and your domain ownership is verified, you will see the new records you need to add, to set this domain as your mail destination.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ