ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Verzoek om openbaarmaking van registrantinformatie voor rechtshandhavingsinstanties

Vanwege de AVG zijn de gegevens die worden weergegeven in de openbare WHOIS beperkt. In bepaalde gevallen kunnen niet-openbare domeincontactgegevens worden gedeeld met rechtshandhavingsinstanties.

Als u een medewerker bent van een rechtshandhavingsinstatie en de volledige contactgegevens van een domein nodig hebt, waarvan de contactgegevens zich in een van de Beschermde Landen bevinden, stuur dan een e-mail naar whoisrequests@godaddy.com . Wij geven u dan instructies voor het verzoeken om toegang.

Opmerking: Als de WHOIS-resultaten Domains By Proxy weergeven als registrant, kunt u het Beleid voor Domain By Proxy-dagvaardigingen raadplegen voor meer informatie.

Wat kan een geldig verzoek inhouden?

Verzoeken moeten het volgende bevatten:

  • Domeinnaam/-namen
  • Bevoegdheid van instantie
  • Een verklaring van het legitieme en wettige doel van het verzoek (bv. de gedeelde contactgegevens worden alleen gebruikt voor een officieel onderzoek).
  • Akkoord met toegangsvoorwaarden die we kunnen stellen.

Aanvullende opmerkingen:

  • Het verzoek om openbaarmaking geldt alleen voor huidige domeincontacten. We delen via dit openbaarmakingsproces geen oude of gearchiveerde contactgegevens.
  • Verzoeken om openbaarmaking moeten de exacte domeinnaam bevatten waar het om draait. We willigen hierbij geen verzoeken in voor gedeeltelijke overeenkomsten.
  • Verzoeken om openbaarmaking worden per domein bekeken en ingewilligd. We delen hierbij de zoekresultaten van meerdere gerelateerde domeinen of contacten.
  • We kunnen geen aanvullende contactgegevens delen naast de volgende registrant, beheerder of technische naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u meer informatie nodig hebt, raadpleeg dan ons dwangbevelbeleid.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ