ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

View a campaign's click-through rate

View click-through rates for your Email Marketing campaigns to help build engagement and traction for future mailings. People that clicked links in your email campaign are included in the engaged statistic in your email analytics.

 1. On the campaign you want to view stats for, click the engaged button.
  Click the engaged button
 2. At the top of the Statistics page, click the % button.
  Click the per cent button

  The click-through rate will display in percentages.

  Click-through rates
 3. If your campaign has multiple sends, you can compare click-through rates. In the lower left sidebar, click See All Sends.

  Click See All Sends

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ