ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

View domains in my preset profile

A preset profile lets you customize specific domain settings and apply those settings to multiple domains at a time. If you have multiple preset profiles, you can check to see which domains are assigned to each profile.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select the Edit Columns filter button and check the Domain Profile box.
    select domain profile
  3. Review the Domain Profile column to see which domains are assigned to a preset profile.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ