ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

View my database details in Web & Classic Hosting

After creating your database, you can find its details, including its hostname, in your control panel.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases area, click MySQL or MSSQL depending on the database type for which you want the host name.
  5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then click Details.

Your database's details displays including its username, host name, and a link to reset its password.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ