ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

View my pending orders

When you place an order with us, it appears in your Order History as Pending until we receive payment confirmation. Certain products and services aren't registered or fulfilled until payment is confirmed, and you can't use them until then. Follow these steps to view your Pending orders.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click Account Settings.
    click account settings
  4. Click Order History. Your orders are listed by receipt number. Orders awaiting payment confirmation are marked Pending. Click View next to any order to see more details.

Note: You can't change a pending order's payment method, but you can cancel the order and repurchase it using a different payment method.

More info

  • Some payment options can take up to 30 days to confirm.
  • It's possible (but unlikely) that someone else could register a domain name that you've ordered, and if your payment isn't confirmed yet your domain purchase will fail. If that happens, we'll cancel the domain from your order.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ