ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

View my phpinfo page

Your phpinfo page lets you see key information about your hosting account, such as configuration settings and available variables. And you can use it to troubleshoot issues. In your Plesk shared hosting account, you can view the PHP info page without uploading a phpinfo script.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Plesk Admin.
  3. Click PHP settings under the domain name you are editing.
    click php settings

    Note: If you do not see PHP Settings, click the option for SHOW MORE.

  4. Click View the phpinfo() page to see the page in a new browser tab.
    view phpinfo() page

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ