ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

View my phpinfo page

Your phpinfo page lets you see key information about your hosting account, such as configuration settings and available variables. And you can use it to troubleshoot issues. In your Plesk shared hosting account, you can view the PHP info page without uploading a phpinfo script.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Plesk Admin.
 3. Click PHP settings under the domain name you are editing.
  click php settings

  Note: If you do not see PHP Settings, click the option for SHOW MORE.

 4. Click View the phpinfo() page to see the page in a new browser tab.
  view phpinfo() page

More info