ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

View my Premium Listings

You can view your Premium Listings? in the Domain Manager at any time.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell menu, select Premium Listings. The following information displays for each domain name:
  • Domain Name - The domain name you added to Premium Listings.
  • Status - The current status of your domain name. For more information about possible statuses, see What are Premium Listings?
  • List Price - The domain name's current list price.
  • Auto Renew - Indicates you've set the listing to automatically renew upon expiration. For more information, see Editing renewal options for Premium Listings.
  • Account - Displays the name of the payee account you added to the listing. If you haven't added a payee account yet, Add payee account displays. For more information, see Set up a payee account .

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ