ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ดูเว็บไซต์ทดสอบของฉัน


ขั้นตอนที่ 4 ในชุด เริ่มใช้เว็บไซต์ทดสอบ

คุณสามารถดูเว็บไซต์ทดสอบได้เพื่อดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ ก่อนที่จะส่งเข้าไปที่เว็บไซต์จริง

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้า ผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก WordPress ภายใต้การจัดการ ให้เลือก จัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการดูเว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือก การตั้งค่า จากเมนู ไอคอนเมนู
    เลือกการตั้งค่า
  4. ในส่วน เว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือกไอคอน ดูเว็บไซต์
    ดูไอคอนเว็บไซต์

เมื่อคุณรู้วิธีดูเว็บไซต์ทดสอบแล้ว คุณก็สามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงหรือการอัพเดตได้ ในขั้นตอนต่อไป คุณจะส่งเนื้อหาจากเว็บไซต์ทดสอบเข้าสู่เว็บไซต์จริง