ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

View my staging site

After you create a staging site for your Managed WordPress account, you can view your staging site to preview your site changes before bringing them live.

Note:Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

Note: Pro accounts are available only in the U.S.A. and Canada.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the site that you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
    Select staging
  4. Click Staging WP Admin.
  5. Log in to WordPress.
  6. In the wp-admin Dashboard, under Next Steps, click View your site.
    click view your site in wordpress

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ