ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

View my staging site


Step 4 of the Get started with staging series.

You can view your staging site to preview your changes before pushing them into your live production site.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
  3. For the website you want to view the staging site for, select Settings from the menu icon menu.
    select settings
  4. In the Staging Site section, select the View Site icon.
    view site icon

Now that you know how to view your staging site, you can test your changes or updates. In the next step you'll push changes from your staging site to your production site.