ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

View new features for a product

You can view information on new product updates by clicking the New Features hyperlink in the header.

  1. Log in to your Web-Based Email, Calendar, Online Storage, or Fax Thru Email account. (Need help logging in?).
  2. Click the New Features link.
  3. Use your mouse pointer to hover over the feature that you want to view more information for.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ