ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

View or change my ASP.NET version in Web & Classic hosting

You can view or change the ASP.NET version on your Web & Classic hosting account.

Note: ASP.NET 3.5 runtime is backward compatible with versions 3.0 and 2.0.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting and next to the hosting account you want to use, click Manage.
  3. In the Settings section, click Programming Languages.

    Your currently-selected version displays. If you want to change it, select a different version, click Continue and then click Update.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ