ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

View or change the ASP.NET version in Windows Hosting

You can view or change your ASP.NET version on our Windows-based hosting accounts.

Note: Plesk lets you change the ASP.NET settings on a per-domain basis. This means you have to update the settings for each domain on your account if you don't want to use Plesk's default.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Next to the domain you want to use, click Hosting Settings.

In the Web Scripting and Statistics section, your Microsoft ASP.NET support version displays.

If you want to change it, select a new version, and then click OK.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ