ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

View or change your PHP version in Web & Classic hosting

Most of our hosting accounts support some version of PHP. If your account does, which version you use displays in your control panel.

To View Your PHP Version

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.

In the Server section, your PHP Version displays.

Note: If your account does not display a PHP version, you have a Windows® account using IIS6, which does not support PHP.

To Change Your PHP Version

Warning: If you upgrade from PHP 5.2 or 5.3 to PHP 5.4 or 5.6, you will no longer have access to those older versions of PHP. If you are currently using PHP 5.2 or 5.3, make sure your site is compatible with either PHP 5.4 or 5.6 before changing your PHP version.
  1. From the More menu, select Programming Languages.
  2. Select the PHP version you want to use, and then click Continue.
  3. Click Continue.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ