ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

View statistics for a single mailing

Every campaign displays its most recent statistics on the Campaigns page.
Individual campaign stats

 1. To review the stats for individual mailing campaigns, click the more stats button.
  Individual campaign stats

  The stats from the most recent mailing will display.

 2. To see all the individual mailings for this campaign, click the See all Sends link in the lower left sidebar.
  Click the more stats button
 3. Under Details, click the Stats button beside the individual campaign mailing you want to view stats for.
  Click the Stats button

More info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ