ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

View your email login history

Your login history shows when and where your Web-based Email and Mobile Mail were most recently accessed. Use it to detect unauthorized account access.

To find out who owns an IP address, search the internet for "IP address look ups." Some of the addresses in your login history might belong to your ISP (Internet Service Provider) or WSP (Wireless Service Provider). These IPs might be times you accessed your account.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Help menu, select Login History.

The login history section displays the last five IP addresses used to access your email, the location of those IP addresses, the date of access, and if they were accessed through Web-Based Email or Mobile Mail.

If you think that your email was accessed without your approval change your password. For more information, see:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ