ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing Account Information in Online Storage

View the following information by tapping Account from any page in Online Storage Mobile:

  • Usage — Check how much space your files are using in your Online Storage account.
  • View Intro Document — View a quick guide that highlights Online Storage Mobile's features.
  • Version — See which version of Online Storage Mobile is installed on your phone.
  • Get Support — Look up support documents for Online Storage Mobile.
  • Give Feedback — Let us know what you think of Online Storage Mobile.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ