ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Viewing and editing subscriber details

Only Name and Email details are displayed on the main page of your Subscribers area, but you can always view and edit subscriber details in a couple of clicks.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In your Subscribers area, click on the email address to view or edit their details.
  3. Click in any field you see, to edit it.
  4. Click Add to List to add the subscriber to any of your specific lists. The subscriber's current list memberships are unaffected by this action.
  5. Click Add another field to add another data field to that subscriber, only.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ