ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Viewing and Editing Your Hosting Settings

Hosting is included with your Website Builder purchase. With Website Builder you can easily access the Hosting Control Panel. The Hosting Control Panel displays your hosting account information, allows you to edit the domain name for your Website Builder account, and includes many useful features. For information about your IP address, see Viewing Your Account's IP Address.

Viewing and Editing Your Hosting Settings

To View and Edit Your Hosting Settings

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Tools section of the Website Builder Home page, click Hosting Settings.
 5. In the Hosting Control Panel, you can view, edit, and use the following:
  Account Summary
  Lists the high-level details of your hosting account
  Settings
  Infrastructure settings
  Content
  Securely store your passwords

Viewing Your Nameservers

To find your Website Builder account's nameservers, see Find my website's nameservers.

Note: For information on how to update your nameservers, see Setting Nameservers for Your Domain Names.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ