ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Viewing and exporting lists from stat reports

To view and export lists from your stats reports, go to any stats details page. Then click any stat type, from the tabs on the left, to display the contacts that fall into each stat category.

Once you have the stats details you need, there are 2 main options for sorting through your data.

View lists from stats - export and list sorting options

Add Stats List to a New or Existing Audience List

With this option you can create new lists from stats, or add contacts to an existing list. This option is perfect for segmenting your contacts to send a new campaign, based on past action.

Maybe you only want to send a follow-up email to your engaged readers, or views from this campaign or mailing. The add to list option is the way to go :) To generate the list:

  1. Select the Engaged tab.
  2. Then choose the Add to... button.
  3. Create a new list name.
  4. When you click over to your subscribers, you’ll see that new list there, with just these engaged contacts from your stats area.
  5. Select this list for your next send.

So what if you want to send to only the "Accepted" contacts, or contacts that did not view this campaign? Just create a list from the "Viewed" tab, and exclude that list from the next mailing.

Export Stats List to an External File

If you like to keep external records, then the export function is for you! Just choose your desired stats tab, and then click the Export button in the upper right of the list view. GoDaddy Email Marketing sends you a file of the contacts, along with any relevant mailing data. For example, if you’re exporting bounces, you’ll see send times and bounce reasons next to each contact.

Related Topics:

How Do I View Click Lists For Each Link In My Campaign?
Can I Share My Stats?
How To Delete A List


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ